Senest opdateret 07. februar 2022

I denne privatlivspolitik beskrives hvordan Klatreparken Aalborg ApS, Klatreparken Randers ApS og Klatreparken Silkeborg ApS (Klatreparken.dk) indsamler og bruger de personoplysninger, som registreres når du er i kontakt med os (f.eks. ved fysisk besøg, besøg af vores hjemmeside eller anvendelse af de services og funktioner, som vi tilbyder).

 1. Formål og retsgrundlag
 2. Personoplysninger
 3. Samtykke
 4. Videregivelse af oplysninger
 5. Dine rettigheder
 6. Klage til datatilsynet
 7. Kontakt os

 

1. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

Her beskriver vi formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at give dig den bedst mulige kundeservice og oplevelse, når du er i kontakt med Klatreparken.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Samtykke, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Legitim interesse, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, omhandler kundeforhold, herunder pleje af kunderelationer, levering af de efterspurgte services, styring af bookinger, levering af nyhedsbrev, sikkerhedsprocedurer og salg af gavekort mm.

 

2. PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. De oplysninger, vi indsamler om dig, bruges til at identificere dig som bruger, at registrere og administrere dine bookinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller køb af gavekort. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Indsamling ved besøg i parken

Når du besøger Klatreparken Randers, Klatreparken Aalborg eller Klatreparken Silkeborg for at klatre, registrerer vi dine personoplysninger for at kunne indgå en aftale med dig. Vi registrerer dit navn, dato for besøg og underskrift samt navn og alder på eventuelle børn under 18 år, som du varetager ansvaret for i parken.  Disse oplysninger gemmes sæsonen ud og destrueres herefter medmindre andet aftales.

Indsamling ved kundeservice

Når du henvender dig til Klatreparkens kundeservice eller kommunikerer med os (telefonisk, på facebook eller på mail enten direkte eller gennem kontaktformularer på hjemmesiden), indsamler og behandler vi de oplysninger, som du afgiver, med henblik på at behandle din henvendelse. Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. De oplysninger, som vi registrer, er navn, e-mail-adresse, telefonnummer evt. adresse. Henvender du dig på vegne af et firma eller anden organisation, registrerer vi også navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer og eventuelle betalingsoplysninger på denne.

Til nogle af behandlingerne anvender vi systemer hos leverandører, hvorfor der er en tredjepart, og denne alene får overladt dine personoplysninger som databehandler for Klatreparken.dk.

Brug af hjemmesiden

De indsamlede data behandles på grundlag af Klatreparken.dk’s legitime interesse i at opnås kendskab til brugernes anvendelse af hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre.

Klubkort og nyhedsbreve

Hvis du har afgivet dit samtykke hertil, vil Klatreparken.dk behandle dine personoplysninger til fremsendelse af e-mails og nyhedsbreve fra Klatreparken.dk med bl.a. aktuelle medlemsfordele og -tilbud, information om arrangementer og rabatter. Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. mail på aalborg@klatreparken.dk, randers@klatreparken.dk eller silkeborg@klatreparken.dk eller ved at benytte knappen ”Afmeld” i bunden af nyhedsbrevet.

Fotografering og optagelser

Vi fotograferer og filmer af og til i vores parker. Her kan du blive fotograferet eller filmet, men det vil altid være på passende afstand. Vi kan finde på at bruge disse situationsbilleder på vores hjemmeside, facebook eller på andet markedsføringsmateriale. Du er altid velkommen til at kontakte os og få fjernet et billede.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i et år. Vi lægger vægt på at tilbyde dig den bedste kundeservice, hvilket er med i overvejelserne, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger der opbevares, og de vil altid blive slettet, hvis det ønskes.

 

3. SAMTYKKE

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til Klatreparken.dk. Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst på siden. Tilbagekaldelse af samtykke kan dog medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde dig samme produkter og services.

 

4. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysninger. Disse parter behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Disse modtagere er:

 • Maxtel – vores teleselskab, hvor alle opkald og telefonnumre logges
 • E-conomics – det program vi bruger til regnskab og udstedelse af fakturaer
 • KPE-revision og bogføring – vores bogholder
 • Onlinepos – vores kassesystem
 • TechStar – vores bookingsystem
 • Nets
 • Mobilepay
 • Meta (Facebook, Instagram)
 • Google
 • Atriumweb
 • Generaxion
 • Aros Revision

 

5. DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

6. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

7. KONTAKT OS

Klatreparken.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Klatreparken Randers Aps, Tretommerparken 7, 8240 Risskov, CVR: 35817166, randers@klatreparken.dk, tlf. 81813780. 

Klatreparken Aalborg, Tretommerparken 7, 8240 Risskov, CVR: 37262196, aalborg@klatreparken.dk, tlf. 81813780. 

Klatreparken Silkeborg, Tretommerparken 7, 8240 Risskov, CVR: 41932163, silkeborgklatreparken.dk, tlf. 81813780.

Kontaktperson: Maria Søndergaard